Địa chỉ: Xã Liên Bão, Huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
 10/08/17  Hoạt động & Sự kiện  512
Nhà trường thường xuyên tổ chức các buổi dã ngoaị, các  môn học thể chất ngoài trời nhằm  tạo cơ hội cho trẻ trải nghiệm, khám phá và học hỏi một cách có hiệu quả nhất