Địa chỉ: Xã Liên Bão, Huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Liên Bão 2

Xã Liên Bão, Huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh