Địa chỉ: Xã Liên Bão, Huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
Ngày ban hành:
17/03/2021
Ngày hiệu lực:
17/03/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
17/03/2021
Ngày hiệu lực:
17/03/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
17/03/2021
Ngày hiệu lực:
17/03/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
23/02/2021
Ngày hiệu lực:
23/02/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
23/02/2021
Ngày hiệu lực:
23/02/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2017 -2018 của Phòng Giáo dục-Đào tạo Quận Huyện. Ban Lãnh đạo trường Mầm non Hồng Nhung thông báo kế hoạch tuyển sinh  của nhà trường ở các độ tuổi như sau:

Ngày ban hành:
29/08/2017
Ngày hiệu lực:
29/08/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực